Здобуття освіти в комунальному закладі професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний технологічний коледж" для здобувачів освіти, які вступили на навчання за регіональним (державним) замовленням відповідно до затвердженого планового обсягу та здобувають первинну професійну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" та фахову передвищу освіту за освітньо-професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр", є безоплатним.Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту визначається у межах різниці між ліцензованим обсягом та обсягом регіонального (державного) замовлення.