Документи для вступу


  Для вступників на базі 9 та 11 класів                 Вступники подають особисто заяву про вступ до коледжу, вказуючи обрану професію (спеціальність). До заяви додають:- документ про освіту з додатком (оригінали);- медичні довідки за формами Ф-086-о(у)(оригінал), Ф-063 (карта щеплень) (завірена копія), Ф-086-1/0 (довідка про групу здоров’я для занять із фізкультури), видані у поточному році;- копію паспорта (2 екз.) ;- довідку про реєстрацію місця проживання особи (форма 13), видану в поточному році;- 6 фотокарток стандартного розміру 3х4 см (кольорові), що використовується для документів, які засвідчують особу;- копію документа про відношення до військової служби (військового квитка, свідоцтва про приписку до призовної дільниці - для юнаків віком від 16 років);- копію довідки платника податків (2 екз.);- копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу освіти та під час навчання.
 Для вступників на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник», що вступають для здобуття освіти за освітньо-професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр"            Вступники відповідно до Правил прийому подають електронну заяву в створеному ними особистому електронному кабінеті у терміни, які вказані в Правилах прийому. Після участі в конкурсному відборі та отримання статусу «Рекомендовано до зарахування» вступники виконують вимоги до зарахування протягом вказаного в Правилах прийому строку, а саме надають до приймальної комісії такі документи:
- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" з додатком (оригінали);- медичні довідки за формами Ф-086-о(у) (оригінал), Ф-063 (карта щеплень) (завірена копія), Ф-086-1/0 (довідка про групу здоров’я для занять із фізкультури), видані в поточному році;- копію паспорта (2 екз.) ;- довідку про реєстрацію місця проживання особи (форма 13), видану в поточному році ;- 6 фотокарток стандартного розміру 3х4 см (кольорові), що використовується для документів, які засвідчують особу;- копію документа про відношення до військової служби (військового квитка, свідоцтва про приписку до призовної дільниці - для юнаків віком від 16 років);- копію довідки платника податків (2 екз.);- копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу освіти та під час навчання.
Додаткові документи для пільгових категорій1. Свідоцтво про статус дитини з багатодітної родини (копія).2. Довідка про малозабезпечену родину (оригінал).3. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи із тимчасово окупованої території (завірена копія);4. Завірена нотаріально копія посвідчення учасника бойових дій для батьків + завірена копія свідоцтва про народження дитини (для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій).5. Посвідчення члена сім’ї загиблого або померлого внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції та бойових діях (завірена копія).6. Копія військового квитка (для осіб, звільнених у запас зі Збройних сил України).

До уваги абітурієнтів та їх батьків!              Відповідно до статті 21 Закону України „Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус“ (далі – Закон), документом, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України, є паспорт громадянина України. Наразі паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.               Із 01 жовтня 2016 року набрали чинності зміни до статті 21 Закону в частині встановлення зобов’язання отримання паспорта громадянина України після досягнення чотирнадцятирічного віку. Відповідно до пункту 1 розділу V „Перехідні положення“ Закону документи, що посвідчують особу, видані до дня набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов’язковій заміні.
Документи для вступників із категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування- документ про освіту (оригінал);- медичні довідки за формами Ф-086-о(у) (оригінал), Ф-063 (карта щеплень) (завірена копія), Ф-086-1/0 (довідка про групу здоров’я для занять із фізкультури), видані в поточному році;- копію паспорта (2 екз.) ;- довідку про реєстрацію місця проживання особи (форма 13), видану в поточному році;- 6 фотокарток стандартного розміру 3х4 см (кольорові), що використовується для документів, які засвідчують особу;- копію документа про відношення до військової служби (військового квитка; свідоцтва про приписку до призовної дільниці - для юнаків віком від 16 років);- копію довідки платника податків (2 екз.);- свідоцтво про народження (копія);- документ про стан житлового забезпечення сироти;- свідоцтво про смерть батьків (одне або два) (завірена копія);- рішення суду про позбавлення батьківських прав (одне або два) (завірена копія);- рішення державного органу про призначення опікуна (оригінал або завірена копія);- довідка про постановку на квартирний облік ( у разі відсутності закріпленого житла);- розпорядження державного органу про встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;- довідка зі служби у справах дітей про знаходження на обліку дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (обліково-статистична картка);- рішення державного органу про створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу (для дітей-сиріт з прийомної сім’ї або з дитячого будинку сімейного типу відповідно). 
До уваги вступників із категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування!
              Відповідно до пункту 3.1 Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, вступники із категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до переліку документів для вступу до закладу освіти повинні додавати копії документів, що дають право на пільги.              Такими документами є: довідка про реєстрацію місця проживання особи, свідоцтво про народження, свідоцтва про смерть батьків, рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення батьківських прав, про визнання одного з батьків недієздатною особою за відсутності іншого з батьків, про визнання одного з батьків безвісти відсутнім, про відбування покарання з позбавленням волі одним з батьків на термін, коли вступник розпочне навчання, довідка з центру надання адміністративних послуг або з органу реєстрації актів цивільного стану про запис батька відповідно до ст.135 Цивільного кодексу України, а також документ про стан житлового забезпечення.             Довідка про реєстрацію місця проживання особи встановлена додатком 13 до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 „Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру“. Вона надається органом місцевого самоврядування за заявою громадянина (поданою за формою додатку 7 до цього нормативно-правового акту).Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“ (№ 2342-ІV від 13.01.2005 р. зі змінами) у статтях 32 і 33 встановлює вимоги щодо житлового забезпечення дітей-сиріт , дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.              Однак слід зазначити, що документом, який би вказував на ступінь вирішення житлового питання, не може бути довідка про склад сім’ї (форма 3), яка була передбачена додатком 2 до постанови Ради Міністрів УРСР і української Республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470 „Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їх житлових приміщень в Українській РСР“, оновлена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204. Ця форма виключена на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 861 „Про внесення змін до постанов Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 і Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117“.              Тому документами, які характеризуватимуть стан житлового забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, можуть бути: свідоцтво про право власності, свідоцтво про приватизацію житла, свідоцтво про спадщину, свідоцтво про дарування, договір купівлі-продажу житла, рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього.              При відсутності у вступника жодного із зазначених вище документів про житлове забезпечення є можливість отримати реєстрове підтвердження.Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 затверджено „Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно“. Відповідно до Порядку інформація з цього Державного реєстру може бути надана у паперовій або електронній формі, що мають однакову юридичну силу.              Інформація з Державного реєстру у паперовій формі може бути одержана вступниками у місцевому центрі надання адміністративних послуг, у місцевих державних реєстраторів, у помічників нотаріусів.               Інформація з Державного реєстру в електронній формі надається через вебпортал Міністерства юстиції України (після відповідної реєстрації користувача на сайті).