Інформація для вступників за освітньо-професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр"

Правила прийому для здобуття фахової передвищої освіти у 2023 році

Програма вступного випробування для вступників за освітньо-професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр" у 2023 році

Вимоги до мотиваційного листа у 2023 році