Перелік професій (спеціальностей), за якими здійснюється підготовка у коледжі

Первинна професійна підготовка(освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник")
На базі базової середньої освіти (з отриманням повної загальної середньої освіти)1. 7422 "Столяр"2. 7423 "Верстатник деревообробних верстатів"3. 7331 "Виробник художніх виробів з дерева"4. 5122 "Кухар"5. 7412 "Кондитер"
На базі повної загальної середньої освіти1. 7423 "Верстатник деревообробних верстатів"2. 5122 "Кухар"

Фахова передвища освіта(освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр")
Технік-технолог, спеціальність 205 "Лісове господарство", освітньо-професійна програма "Обробка деревини"