Спеціальність "Лісове господарство"Освітньо-професійна програма "Обробка деревини"

Хочеш продовжити навчання та отримати вищу освіту? Розпочни з освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра саме в нашому закладі освіти!

Illustration

Фаховий молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти.Вступити на навчання до нашого закладу освіти та здобувати фахову передвищу освіту можуть особи, які мають професійно-технічну освіту (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»).Фаховий молодший бакалавр за освітньо-професійною програмою "Обробка деревини" готується до професійної діяльності на підприємствах з виготовлення меблів та виробів з деревини, організаціях деревообробної галузі та може обіймати такі посади: начальник зміни, дільниці, будь-якої виробничої структури; майстер виробничої ділянки, цеху; технік-технолог дільниці, цеху або виробничо-технологічного відділу; технік-лаборант.Особа, яка здобула ступінь «фаховий молодший бакалавр», може продовжити навчання та здобути вищу освіту, у тому числі за скороченою програмою підготовки.